MEHVƏR

1. ось; 2. осевой;
MEHTƏRLİK
MEXANİK

Digər lüğətlərdə