MEXANİK

механик
MEHVƏR
MEXANİKA

Digər lüğətlərdə