mexanikləşmə

mexanikləşmə
mexanikləşdirmək
mexanikləşmək

Digər lüğətlərdə