MODÉRN

[ fr. moderne – ən yeni, müasir]
1. XIX əsrin axırı XX əsrin əvvəllərində əsasən memarlıq və tətbiqi incəsənətdə formalizmi, təmtəraqlılığı, süniliyi, eklektizmi ilə fərqlənən bədii üslubun adı.
2. Müasir. Modern binalar.

Синонимы

  • MODERN modern bax müasir
MODERÁTOR
MODERNİST

Значение слова в других словарях