MUXTARİYYƏTLİ

кил. muxtar 1).
MUXTARİYYƏT
MUXUL

Digər lüğətlərdə