NƏTİCƏ²

\[ər.\] сущ. штул (хтулдин аял).
NƏTİCƏ¹
NƏTİCƏLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə