nadürüstləşmə

nadürüstləşmə
nadürüst
nadürüstləşmək

Digər lüğətlərdə