NATURALİZM

\[alm. Naturalismus; fr. Naturalisme; ing. Naturalism; ər. أ طٌج عٍ خٍ ; lat. natura – təbiət + ism\] – hər şeyi təbiətə əsaslandıraraq tədqiq edən dünyagörüşü. Təbiətə verilən anlam baxımından fərqli anlamlar verir. Təbiətin xaricində heç bir həqiqət və dəyər olmadığını irəli sürən doktrina
NATURA
NATÜRİZM

Значение слова в других словарях