nifrətəşayan

nifrətəşayan
nifrətəngizlik
nifrətəşayanlıq

Digər lüğətlərdə