OĞRUN-OĞRUN

крадучись
OĞRUCASINA
OĞUL

Digər lüğətlərdə