OKEANOQRAFİYA

сущ. океанография (наука о физических, химических, геологических, биологических процессах и явлениях, происходящих в океанах и морях)
OKEANOQRAFİK
OKEANOLOGİYA

Digər lüğətlərdə