oksidləşdirmək

f. kim. acidifier vt ; oxyder vt

oksidləş(dir)mə
oksidləşmək

Digər lüğətlərdə