OLMAZIN

sif.
1. Son dərəcə, həddən artıq, ölçüyəgəlməz, görünməmiş. Olmazın əziyyət. Olmazın ziyan.
– Qazamat qulluqçuları Həcərə olmazın əziyyətlər verirlər. Qaçaq Nəbi”.
[Məsmə:] [Ərimi] xəstəxanaya yerləşdirmək üçün olmazın əmək sərf etdim. S.Hüseyn.

2. Yolverilməz, namünasib, nalayiq, yaraşmaz. Olmazın söz.
– Lakin bir saatdan bəri hamı ağzına gələni danışmaqdan və olmazın şeyləri eşitməkdən yorulmuşdu. Ə.Əbülhəsən.

3. Mümkün olmayan, ola bilməyən, baş verə bilməyən.
[Müşavir:] Dünyada olmazın iş yoxdur. P.Makulu.

OLMAZ
OLSA-OLSA

Значение слова в других словарях