ONALTILIQ

is. ədəb. Hər misrası on altı hecadan ibarət olan şeir ölçüsü.
ONAÇILAN
ONATILAN

Значение слова в других словарях