OPPORTUNİZM

\[fr. opportunis-faydalı\] оппортунизм (пролетариатдин женгинин классовый менфятар, интересар буржуазиядин менфятриз табий авунин, пролетариатдин менфятрин, интересрин аксиниз экъечӀунин политика, марксизм-ленинизмдиз акси тир рехъ).
OPPORTUNİST
OPTİK

Digər lüğətlərdə