OPPORTUNİZM

I
сущ. оппортунизм (беспринципность, приспособленчество)
II
прил. оппортунистический. Opportunizm siyasəti оппортунистическая политика
OPPORTUNİSTLƏŞMƏK
OPTANT

Digər lüğətlərdə