OYADICI

sif. Oyadan, təsir edən, doğuran, törədici. İştahaoyadıcı dərmanlar.
OY
OYAQ

Значение слова в других словарях