PÜSTƏYİ

фисташковый (цвет)
PÜSTƏLİK
PÜŞK

Digər lüğətlərdə