PƏLƏ

прил. кьулу, гьяркьуь (мес. спелар).
PƏL
PƏLƏBIĞ(LI)

Digər lüğətlərdə