PƏNCƏ

\[fars.\] сущ. 1. тапас, гъил (гъилин къенни вад тӀуб санал); 1. пац, тапац (гьайвандин вилик кӀвачерин куьлер ва кикер); 3. кьуьл, кӀвачин кӀан (дабан галачиз); // кӀвачинкъапарин гьа пай; 4. садра гъили кьадай кьадар, са тӀипӀих векь, са капашда (гъапа) авай техил ва мс.; 5. культиватордин ва мс. накьвадай гъвечӀи мацар акъуддай пай; 6. пер. пац, тапац, къуват; тӀамбур; ** pəncəsindən qurtarmaq (xilas olmaq) пацукай (гъиликай, тапацдикай) хкатун, азад хьун, хилас хьун; pəncəsinə düşmək (keçmək) пацук акатун, гъилик акатун, кьун.
PƏNBƏ
pəncə-pəncə

Digər lüğətlərdə