PƏNCƏ

сущ.
1. лапа:
1) ступня или нога у животных и птиц
2) о ноге и руке человека
3) перен. о власти, силе, влиянии кого-л., чего-л. Ölümün pəncəsində в лапах смерти, zülmün pəncəsi лапы деспотизма, pəncəsinə keçirmək kimi, nəyi :
1. запускать лапу во что (захватить в своё пользование); овладеть чем, кем , pəncəsindən buraxmaq kimi, nəyi выпустить из лап кого, что .; pəncəsindən qurtarmaq kimin, nəyin вырваться из лап кого, чьих ; pəncəsinə keçmək kimin попасть в лапы к ому
4) изогнутый или расплющенный конец у различных инструментов, приспособлений. Kultivatorun pəncələri с.-х. лапы культиватора, lövbərin pəncələri морск. лапы якоря
2. ступня (нижняя часть ноги, кроме пятки)
3. подмётка (часть обувной подошвы, кроме каблука)
4. пучок чего-л. , вмещающийся в руке (о соломе, сене, злаках и т.п. ); охапка
◊ pəncəsi altında olmaq kimin, nəyin быть под пятой кого, чего ; pəncəpəncəyə gəlmək бороться, сражаться не на жизнь, а на смерть
PƏNC
PƏNCƏ-PƏNCƏ

Digər lüğətlərdə