PADDLE

paddle1

n 1. avar çəkmə, baydarka avarı; double ~ ikikürəkli avar; 2. baydarka

paddle2

v I 1. yavaş-yavaş avar çəkmək; 2. baydarkada üzmək; We paddled across the river Biz çayı avarlı qayıqla keçdik;

◊ to ~ one’s own canoe heç kimdən asılı olmamaq, müstəqil hərəkət etmək

v II 1. şappıldatmaq, şappıltı ilə vurmaq; Ducks paddled in the pond Ördəklər göldə suyu şappıldadırlar; 2. suda ayaqyalın yerimək

PADDING
PADDY