PADDY

paddy1

n I 1. bənna; 2. d.d. qəzəb, qeyz, acıq; to be in a ~ qəzəbli / qeyzli olmaq; to put smb. in a ~ bir kəsi qəzəbləndirmək

n II çəltik zəmisi

paddy2

adj elastiki, amortizasiya verən

PADDLE
PADLOCK