PAGAN

pagan1

n 1. bütpərəst; 2. məc. ateist, allaha inanmayan (adam)

pagan2

adj bütpərəstlik

PAEDOPHILIA
PAGANDOM