PLAKAT

I
сущ. плакат (художественный рисунок, сопровождаемый кратким текстом, вывешиваемый в агитационных и рекламных целях). Plakatlar asmaq вывешивать плакаты, bayram plakatları праздничные плакаты
II
прил. плакатный. Plakat sexi плакатный цех, plakat şrifti плакатный шрифт, plakat kaqızı плакатная бумага, plakat janrı плакатный жанр
PLAGİATORLUQ
PLAKATÇI
OBASTAN VİKİ
Lord Kitçener səni istəyir (plakat)
Lord Kitçener səni istəyir (ing. Lord Kitchener Wants You) — Böyük Britaniya ordusuna çağırışa səsləyən, 1914-cü ildə çəkilmiş plakat. Plakatdan, əsasən, Birinci dünya müharibəsi illərində istifadə olunmuşdur. Plakatda təsvir edilən Lord Kitçener rəsmi Alfred Let tərəfindən çəkilmişdir.

Digər lüğətlərdə