PLAKAT

[ lat. placatum – şəhadətnamə] Küçə və ya ictimai yerlərdə təbliğat, məlumat və ya reklam məqsədi ilə asılan qısa mətnli iri şəkil, böyük elan. …Göy rəngli qapının sağ tərəfində iri plakat asılmışdı.
Qaçay bu plakatı, oradakı maşın, pianino, motosiklet şəkillərini əvvəllər də görmüşdü. İ.Məlikzadə.

PLAGİATORLUQ
PLAKATÇI

Digər lüğətlərdə