PLANERÇİLİK

кил. planerizm.
PLANERÇİ
PLANERİZM

Digər lüğətlərdə