POETIC

adj poetik, bədii; ~ language bədii dil

POETESS
POETICAL