POIGNANCY

n 1. kəskinlik, itilik, tündlük; 2. əzab, əziyyət, acı; şiddət (ağrıda)

POGROM
POIGNANT