POIGNANT

adj 1. tünd, kəskin; ~ sauce tünd sous; ~ perfume kəskin iy; ~ retort kəskin cavab; 2. acı, şiddətli, əziyyətli, əzablı, üzücü; ~ sorrow üzücü / acı kədər; ~ hunger üzücü aclıq; ~ tears acı göz yaşları; ~ memories acı xatirələr

POIGNANCY
POINT