POINTLESSNESS

n mənasızlıq, heçlik; the ~ of his existence onun mövcudluğunun mənasızlığı / heçliyi

POINTLESS
POISE