POISONER

n zəhərləyən, ağılayan; zəhər / ağı verən (adam)

POISONED
POISONING