POUNCE

pounce1

n I caynaq (yırtıcı quşlarda); dırnaq (vəhşi heyvanlarda)

n II gözlənilməz hücum / tullanma; to make a ~ gözlənilmədən hücum etmək

pounce2

v I caynaqla tutmaq, caynaq atmaq (yırtıcı quşlar haq.); dırnağı ilə tutmaq (vəhşi heyvanlar haq.)

v II 1. hücum etmək, atılmaq, şığımaq; A hawk pounced on / at a chicken Qırğı cücənin üstünə şığıdı; We saw the tiger about to pounce Biz pələngin atılmağa hazır olduğunu gördük, 2. qəflətən və cəld girmək; to ~ into the room qəfildən və cəld otağa girmək

POULTRY-YARD
POUND