PRACTICALLY

adv praktik / əməli olaraq, əməli / praktik baxımdan; to look at a question ~ məsələni əməli olaraq nəzərdən keçirmək; to know a language ~ dili praktik olaraq bilmək

PRACTICAL
PRACTICE