PRAGMATIST

n praqmatist, praqmatik, praqmatizm tərəfdarı

PRAGMATISM
PRAISE