PRAISELESS

adj tərifəlayiq olmayan: eyibli, qınanmalı

PRAISE
PRAISEWORTHINESS