PRE-CITED

adj yuxarıda göstərilmiş / xatırladılmış

PRAYER-TOWER
PRE-EMINENCE