PREACH

preach1

n moizə, vəz etmə, xütbə

preach2

v 1. vəz / vaizlik etmək, moizə etmək; təbliğ etmək, yaymaq (nəzəriyyəni və s.); to ~ Christ xristianlığı təbliğ etmək / yaymaq; They preached the new doctrines throughout Europe Onlar yeni doktrinalarını bütün Avropada yaydılar, 2. müdafiə etmək; to ~ international peace dünyada sülhü müdafiə etmək

PRE-PLAN
PREACHER