PRE-PLAN

v əvvəlcədən / qabaqcadan planlaşdırmaq

PRE-EMPT
PREACH