PRECAPITALIST

adj kapitalizmdən əvvəlki / qabaqkı

PREARRANGEMENT
PRECARIOUS