PRECAUTION

n ehtiyat, tədbir; to take against fire yanğına qarşı tədbirlər görmək; to take an umbrella just as a ~ ehtiyat olaraq çətir götürmək

PRECARIOUSLY
PRECAUTIOUS