PRECARIOUSLY

adv bir təhər, güclə; to live ~ bir təhər dolanmaq / yaşamaq

PRECARIOUS
PRECAUTION