PRECEPT

n 1. öyüd, nəsihət; to teach by example rather than by ~ öyüd / nəsihət verməklə deyil, şəxsi nümunə əsasında öyrətmək; 2. məhkəməyə çağırma / çağırış vərəqi

PRECEDING
PRECEPTOR