PRECINCT

n 1. binanın ətrafında hasarlanmış / hasara alınmış sahə (xüs. kilsənin); 1. pl şəhərin ətrafı / kənarı; 3. sərhəd, hüdud; within the city ~ şəhər sərhədləri / hüdudları daxilində

PRECEPTOR
PRECIOUS