PUNCHER

n 1. yumruq; a heavy / strong ~ ağır / güclü yumruq; 2. deşikaçan (alət); deşmə dəzgahı; 3. pnevmatik çəkic

PUNCH
PUNCTILIOUS