QÜRRƏ

[ ər. ] bax qürrəli.
Nə qürrəsən bu vəfasız həyata, ey xacə; Nihayət oldu bu şəb, ömrdür çiraği-səbah. S.Ə.Şirvani.

Синонимы

  • QÜRRƏ qürrə bax lovğa
  • QÜRRƏ bax: qürrəli

Этимология

  • QÜRRƏ Ərəbcə qürur, məğrur sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
QÜRƏ
QÜRRƏLƏNMƏ

Значение слова в других словарях