QƏBİRİSTANLIQ

bax qəbiristan.
Qəbiristanlığın girəcəyində Ağası bəy əlini döşünə qoyub xana və məiyyətinə təzim edib döndü. Çəmənzəminli.

Синонимы

  • QƏBİRİSTANLIQ qəbiristan(lıq) bax məzarıstan
QƏBİRİSTAN
QƏBİRQAZAN

Значение слова в других словарях