QƏCƏRƏLİ

прил. нугъ. жежим (рух) алай, винелай жежим вегьенвай (кил. qəcərə).
QƏCƏRƏ
QƏDD

Digər lüğətlərdə