QABARIQ

QABARIQ – YATIQ Sinəsi qabarıqdır, canlıdır biləkləri (S.Rüstəm); Onun sifəti bir qədər yatıqdır (“Jurnalist”).

QABALIQ
QABARMA

Значение слова в других словарях