qanın, qan komponentlərinin donorluğu

Şəxsin könüllü olaraq müalicə məqsədləri üçün qanını və ya qan komponentlərini verməsi

qan və onun komponentlərinin donorluğu
qanunsuz ödənişlər